Minőségpolitika

A Vállalkozás stratégiai tervezésének részeként készült el annak minőségpolitikája.

A Vállalkozás küldetése

A Vállalkozás kiváló minőségű fa aprítékot előállító és értékesítő, fejlődőképes vállalkozás, mely a Vállalkozás iránt elkötelezett munkavállalóinak hosszú távú foglalkoztatására törekszik.”

Jövőképünk

 “Legyen Pendli István egyéni vállalkozó a Minőség és Megbízhatóság elismert képviselője az fa apríték gyártás területén!”

A Pendli István  által megfogalmazott és kinyilvánított “vízió” és “misszió” alkotja a szervezet stratégiájának alapját.
Erre épül, de ez egyben része is a Vállalkozás minőségpolitikájának.
Minőség alatt termékeink, előállító és értékesítő rendszerünk működésének minőségét értjük.
A minőség biztosítása a vállalkozás minden egyes munkavállalójának kötelessége.

Célunk


– Az érdekelt felek igényeit, elvárásait szolgáló termékek és szolgáltatások előállítása, értékesítése.
– Nagyobb teljesítményre ösztönző, munkahelyi elégedettséget növelő környezet kialakítása.
– MIR rendszerünk hatásos működtetése révén gazdasági hatékonyság elérése.
– A társadalmi problémák megoldásában jó állampolgárhoz méltó társasági és egyéni részvétel.
– Kölcsönös megértés, bizalom,  együttműködési készség a vállalati közösség tagjai között,  és a cégen kívül is.

A Vállalkozás kötelezettséget vállal


– Betartja termékei minőségével kapcsolatos törvényi és szabályozó követelményeket.
– A szervezet azonosítja és figyeli a vevők, partnerek, és más érdekelt felek arra vonatkozó észleléseit, hogy sikerült-e teljesíteni a követelményeket.
– Törekszik a környezetet terhelő hatások minimalizálására, a munkakörülmények és  a Vállalkozás környezeti teljesítményének javítására.
– A munkavállalók tudatosságát, motivációját és részvételét fokozó célokat dolgoz ki.

 A kialakított minőségpolitika közös gondolkodás és akarat eredménye.

 Minőségpolitikánk a minőségcélok kitűzésén, és a célok elérésein keresztül valósul meg. A célok kitűzését és teljesítését körültekintő gazdasági elemzés kíséri.

 Az elemzés eredményének tükrében minőségpolitikánkat időről-időre átvizsgáljuk, és indokolt esetben aktualizáljuk.

 Az eredményes működés érdekében tanúsított Minőségirányítási Rendszer-t működtetünk, melynek fejlesztését biztosítjuk.

Pendli István határozott célja, hogy a minőségpolitika megalkotásával, elfogadtatásával, megvalósításával igényes szervezeti minőségkultúra alakuljon ki!

Kategória: hír | A közvetlen link.